Zborov 1917 - 2012 - článek

24. července 2012 v 13:57


Zborov 1917 - 2012

zpět, galerie, články

Na jaře 1917 měla ruská armáda zahájit v souladu s taktikou spojenců velkou ofenzívu na východní frontě. Za tímto účelem také byla ruská armáda zásobena dodávkami válečného materiálu od spojenců. Pro tehdejší revoluci v Rusku a s ní i související rozklad východní fronty vlivem vzrůstající agitace bolševiků musela však být ofenzíva odložena na léto.


Hlavní úder měl být veden ve směru Tarnopol-Lvov divizemi jihozápadní fronty. Bylo rozhodnuto, že útok povedou úderné útvary, které se dobrovolně přihlásí, aby svým příkladem strhly ostatní. Mezi tyto jednotky se tehdy přihlásila okamžitě i Československá střelecká brigáda, která v rámci ruského vojska existovala v síle 3 pluků, (1.střelecký pluk "Mistra Jana Husa", 2.střelecký pluk "Jiřího z Poděbrad" a 3.střelecký pluk "Jana Žižky z Trocnova"), jež byly složeny jak z českých a slovenských krajanů, žijících před první světovou válkou v Rusku, tak i z bývalých českých a slovenských zajatců rakousko-uherské armády, kteří se rozhodli bojovat proti Rakousku za samostatnost Československa a demokracii, za Československou republiku.


Brigádě velel Čechy oblíbený ruský plukovník V.P. Trojanov, jenž původně velel České družině, poté 1.čs. pluku a nyní brigádě. Brigáda měla již i mnoho svých vlastních českých důstojníků, kteří se (někdy teprve nedávno za ruské důstojníky, kteří byli nadále ve velitelské struktuře shora až po velitele pluků) ujali svých funkcí v jednotkách. Početní stav brigády se pohyboval kolem 3.500 mužů, 1.pluk měl tři prapory, ostatní dva pluky pouze po dvou praporech. Nastálá bitva měla být prvním společným vystoupením brigády, která zde poprvé měla bojovat jako organický celek. Do té doby jednotlivé části bojovaly odděleně a věnovaly se povětšinou výzvědné činnosti po vzoru slavné České družiny, jež dala brigádě základ. Brigáda přišla do zborovského terénu, kde našla neupravené zákopy a neuspokojivý stav obranných pozic. Na severu sousedila s Čs. brigádou ruská 4.finská divize, na jihu ruská 6.finská divize, které se rovněž účastnily ofenzívy. Frontový úsek brigády měl podružný charakter, vzhledem k připravované ofenzívě (s těžištěm ve směru Tarnopol-Lvov). Tzv. Kerenského ofenzíva byla zahájena již 1.7., Čs. střelecká brigáda měla zaútočit až druhý den, 2.7. Samotný plán útoku čs. brigády v úseku Zborova byl rovněž připraven především českými důstojníky brigády.



V pondělí 2.7. 1917 v 5:15 hodin byla ruským dělostřelectvem zahájena palba na rakouská postavení, která však v případě první obranné linie nebyla moc úspěšná. Den předtím provedla bojovou přípravu i hlavní útočná část ruských vojsk. Po zahájené ruské palbě toho dne rakouské dělostřelectvo odpovědělo přesně mířenou palbou do československých pozic, zejména na pozice 1.čs. střeleckého pluku, kde způsobila ztráty. Rakušané znali zborovský terén velmi dobře...



Zborovské vítězství, mělo velký význam pro československou myšlenku samostatnosti a svobody. U Zborova tehdy 2.7.1917 poprvé od dob bitvy na Bílé Hoře 8.11.1620, po třista letech bojovalo samostatné české vojsko jako celek, pod svými prapory a za svobodu své vlasti, která byla ve svazku Habsburské rakousko-uherské říše.

zpět, galerie, články

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.